Jakiego rodzaju obowiązki ma pracownik?

Zgodne rozporządzeniami Kodeksu Pracy pracownik jest zobowiązany realizować swoją pracę starannie i stosować się do dyspozycji przełożonych, które tyczą się pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa czy też umową o pracę.
Podstawowym obowiązkiem pracobiorcy jest wykonywanie profesji wskazanego rodzaju na rzecz pracodawcy a także pod jego zwierzchnictwem w sposób dokładny a także sumienny.

Jest on także zobligowany do realizacji dyspozycji przełożonych tyczących się pracy, jeśli nie są one sprzeczne z regulacjami prawa (wszelkich dyscyplin) bądź umową o pracę. Gdyby jakikolwiek z tych warunków pozostał naruszony, pracownik ma prawo (kliknij również – prawnik Lubin) odmówić zrealizowania polecenia.
praca

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Do obowiązków pracownika należy także czasowe (góra na trzy miesiące) wykonywanie pracy innej aniżeli określona w umowie o pracę, jeżeli został do niej przeniesiony przez chlebodawcę, pod warunkiem iż zachowa uposażenie nie niższe aniżeli wskazane w umowie o pracę oraz że praca będzie odpowiadać jego umiejętnościom, natomiast zmiana jest uzasadniona potrzebami chlebodawcy.

Jeżeli podoba Ci się materiał, który w tym momencie widzisz, to z pewnością zainteresuje Cię także ten serwis (http://www.workservice.pl/praca/konsultant/poznan/). On również prezentuje pokrewny temat.

Do pozostałych zadań pracowniczych należy przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, zatem systematyczne a także punktualne zjawianie się w miejscu określonym do wykonywania pracy a także pozostawanie w nim przez sprecyzowany czas. Od wykonania owego obowiązku zwalnia pracownika wyłącznie usprawiedliwiona przyczyna, przykładowo choroba czy też wezwanie pracownika do osobistego stawienia się przed organem administracji sądu, prokuratury czy też policji.

Pracownik jest też zobligowany do przestrzegania regulaminu jak też ustalonego w warsztacie pracy porządku, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym faktem każdy pracobiorca musi odbyć kurs BHP.