Co to jest faktoring?

Wielu dostarczycieli artykułów albo usług nie otrzymuje terminowo należności od swych odbiorców.
Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu handlowego bądź też odbiorcy bezumownie nie płacą wypłat w terminie.

usługi finansowe-kredyty

Autor: Devendra Makkar
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli stan chronicznego kredytowania odbiorców poprzez dostarczycieli utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy zaprzepaszczają płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak pożyczki, leasing czy fundusze strukturalne.

Pragniesz poszerzyć wiedzę z owego intrygującego tematu? Więc najlepiej trafiłeś. Zwyczajnie kliknij to agencja pracy za granicą i przenieś się do następnej witryny.

Korzystając z nich, zaciągają własne wierzytelności czyli intensyfikują zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. M.in przywróceniu biegłości finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant ekspresowo zdobywa gotówkę, a faktor zadba nierzadko także o bieżącą windykację wypłat od adresatów. Umowa faktoringu są to dwa fragmenty: cesja wierzytelności a także pożyczka, którą spłaca nabywca wierzytelności w drodze cesji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Faktorant ceduje każdą fakturę na faktora. Faktorant otrzymuje zapłatę: momentalnie po powstaniu wierzytelności i scedowaniu jej na faktora (faktoring dyskontowy bądź zaliczkowy) bądź w dniu wymagalności pożyczek, po otrzymaniu zapłaty od dłużnika bądź w innym terminie (faktoring wymagalnościowy). Uczestnikiem transakcji jest też odbiorca towarów bądź (ciąg dalszy tego zagadnienia> kliknij aby zobaczyć więcej) usług, czyli dłużnik faktoringowy. Nie jest on jednakże stroną umowy. Skutkiem prawnym zawartej umowy jest bowiem zmiana wierzyciela. Dłużnik zaś pozostaje ten sam.

Faktoring niepełny polega na wykupie poprzez faktora należności bez przejęcia niebezpieczeństwa niewypłacalności adresatów swojego konsumenta. W tym przypadku to konsument będzie odpowiedzialny za wypłacalność dostawców.