Urlop na wychowanie dziecka jako przerwa w zatrudnieniu

Urlop na wychowanie dziecka to przerwa w pracy w celu pełnienia osobistej pieczy nad maluchem, po tym, gdy rodzice zużyją urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Wielu opiekunów zastanawia się nad tym, czy skorzystać z takiego urlopu, czy wrócić do pracy.
wychowawczy]
Urlop wychowawczy w celu pełnienia osobistej pieczy nad pociechą ma możliwość wykorzystać wszelki pracujący zatrudniony na podstawie umowy o pracę poprzez okres minimum sześciu miesięcy.

Jeśli będziesz zdania, że zawarte w tym tekście informacje są godne uwagi, zobacz jeszcze szczegóły w linku chorobowe jak wyliczyć. Będą tam tak samo wartościowe dane.

Do tego okresu wlicza się również okresy zatrudnienia u ostatnich pracodawców. Z urlopu nie mogą skorzystać osoby zaangażowane na bazie umowy-zlecenia, bądź te, które mają podpisane umowy o dzieło i pokrewne, albo prowadzące własną działalność gospodarczą. Urlop wychowawczy udostępniany jest na wniosek pracownika, a chlebodawca nie ma prawa odmówić jego udzielenia. Prośbę można napisać osobiście, względnie skorzystać z gotowych wzorów. Warunkiem jest to, żeby podanie złożyć u Pracodawcy co najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

urlop wychowawczy

Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com
Z prawa do urlopu wychowawczego może skorzystać matka pociechy, ojciec, ewentualnie oboje.

Pragniemy Cię zaprosić do tak samo ciekawych wątków, które opracowaliśmy dla Ciebie z pasją. Więc kliknij stronę umowa o pracę na okres próbny i czytaj to, na co masz chęć.

Urlop ten może zostać udzielony zarówno matce, jak i tacie malucha, czy też jego opiekunom. Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego każdemu z rodziców, czy też opiekunów przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu, prawa tego nie można przekazać na drugiego z rodziców, bądź opiekunów. Urlop wychowawczy ma możliwość być rozciągnięty na części.

Rodzic, który nie spożytkował bezpośrednio po macierzyńskim pełnego urlopu wychowawczego, jedynie wziął go w dwóch fragmentach, urlop wychowawczy ma możliwość rozdzielać maksymalnie na trzy części.