Jakie kompetencje ma ochroniarz? Co może, a co nie? Kto może zostać takim pracownikiem?

Kwalifikowany pracownik firmy ochroniarskiej tak właściwie posiada sporo uprawnień, jakie jest w stanie egzekwować, jak zajdzie taka potrzeba. Tak więc, ma prawo użyć przymus bezpośredni, a nawet broń. Co jeszcze należy wiedzieć na ten temat?

szkolenie

Autor: Heinrich-Böll-Stiftung
Źródło: http://www.flickr.com
Podczas wypełniania własnych obowiązków pracownik (zobacz okres wypowiedzenia umowa na czas nieokreślony) ochrony musi mieć ze sobą legitymację. Możemy zażądać jej okazania w taki sposób, aby można było zapisać sobie imię oraz nazwisko, numer legitymacji jak i osobę, która wystawiła ten dokument. Mamy też pełne prawo, aby zaznajomić się z pouczeniem o ustawowych uprawnieniach kwalifikowanego pracownika ochrony. A czy pracownik (zobacz kwota wolna od potrąceń) firmy ochroniarskiej może zażądać od nas dokumentu tożsamości?

Może, ale jedynie w obrębie chronionego terenu albo budynku. W takim miejscu posiada takie prawo, żeby zażądać od nas dokumentu tożsamości, żeby ustalić czy możemy znajdować się w tym konkretnym miejscu. Jak ochrona stwierdzi, że nie mamy tego typu uprawnień do znajdowania się w takim miejscy, to będzie mogła poprosić o opuszczenie takiego miejsca. O opuszczenie budynku lub dozorowanego terenu możemy zostać także poproszeni, jeśli ochroniarz uzna nasze zachowanie za zaburzanie porządku. Najlepszy pracownik ochrony to ten, jaki przechodzi odpowiednie szkolenia, przykładowo kurs kwalifikowany pracownik ochrony, dzięki czemu ma świadomość, w jaki sposób się zachować w tego typu sytuacjach.

szkolenie

Autor: Caro Griffin
Źródło: http://www.flickr.com

Spis uprawnień ochrony się jednak na tym nie kończy. Jeśli konkretna osoba bez żadnych wątpliwości zagraża życiu albo zdrowiu innych ludzi, jak również zagraża chronionemu dobytkowi, to w tej sytuacji ochroniarz ma prawo do zatrzymania danej jednostki, żeby przekazać ją policji. Jak precyzuje ustawa przekazanie po ujęciu powinno się odbyć jak najszybciej, co oznacza, iż naruszeniem ustawy skutkować zatrzymanie ujętej osoby przez ochroniarzy bez natychmiastowego powiadomienia policji. Wiele osób myśli o tym, aby zostać osobą chroniącą mienie innych ludzi. Na pewno nie jest to takie proste, gdyż spełnić trzeba całkiem sporo czynności i wymogów, pomagają w tym różne szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach, przykładowo szkolenia Trójmiasto, pomagają w otrzymaniu potrzebnych umiejętności.