Pracownik musi być bezpieczny w miejscu pracy

które obowiązki dzisiaj głównie spoczywają na pracodawcy oraz jak są one wydajnie kontrolowane przez aktualne prawo w państwie?

Pracodawcy mają dziś obowiązek zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, z tego powodu na rynku dostępnych jest wiele interesujących rozwiązań, jakie powinny to ułatwić. Priorytetowe znaczenie ma rzecz jasna wybór odpowiedniej odzieży, jaka ochroni ubranie pracownika, a jeśli zachodzi taka potrzeba również (hiperłącze) jego skórę. Przykładem są chociażby fartuchy medyczne, których funkcją jest poza tym zapewnienie sterylności, co podczas jakichkolwiek czynności medycznych jest kategorycznie niezbędne. Tego rodzaju fartuchy są zakładane nie tylko przez lekarzy, ale również pielęgniarki i pielęgniarzy. Posiadają one jeszcze jedno rzeczywiście istotne zadanie – pozwalają na odróżnienie pracowników szpitala czy przychodni zdrowia od innych osób – świetne fartuchy.
fartuchy medyczne

Autor: Port Adelaide Enfield Local History Photos
Źródło: http://www.flickr.com

W zakładach pracy niezbędne jest też stosowne obuwie, między innymi wyposażone w bezpieczną podeszwę antypoślizgową. Niektórzy pracownicy, w zależności od specyfiki wykonywanego zawodu, muszą nosić ponadto okulary chroniące wzrok. O bezpieczeństwo pracowników dbają również specjaliści BHP, którzy nie tylko kontrolują użytkowany sprzęt, ale również organizują dużo wyspecjalizowanych szkoleń. Każdy pracownik, bez względu na to jaki jest charakter jego pracy, musi przejść takie szkolenie, jakie przygotowuje go do pełnienia konkretnego stanowiska – zapytaj.

Reasumując, troszczenie się o bezpieczeństwo przyjmowanych osób jest dzisiaj jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy, a to, czy się z niego stosownie wywiązuje regulują konkretne przepisy prawne.