Opłaty ZUS a także konsekwencje ich nieopłacania. Co zrobić, kiedy będą naliczone odsetki?

W większości przypadków pracodawca zobowiązany jest do opłacenia składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak samo za siebie jak również za zatrudnionych pracowników musimy uiścić odpowiednią kwotę opłaty za ubezpieczenie.

Czasami

dokumenty na stole

Autor: Historyworks
Źródło: http://www.flickr.com

zdarza się, że nasi pracownicy zmieniają nazwisko- w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie tych zmian do urzędu. Jeśli wydarzy się taka zmiana nazwiska ZUS (więcej – ) tudzież inne urzędy muszą zostać możliwie najszybciej o tym powiadomione, żeby zachować prawidłowe dane we wszelkiej dokumentacji na temat konkretnego pracownika. Jako osoby zatrudniające musimy uzupełnić określony druk, który został specjalnie utworzony w celu aktualizowania danych pracowników płacących składki ZUS. Czasem zdarza się też, że oprócz zmiany danych osobowych, w wyniku zawarcia aktu małżeństwa nasz pracownik stanie się także współpracownikiem małżonka. W takim przypadku bywa, że zmienia się rodzaj opłacanych składek a także podatków jakie obowiązują pracownika. Ten fakt także należy uwzględnić wysyłając dokumenty (zobacz firma archiwizująca dokumenty w Sopocie) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które dotyczą zmiany danych osobowych naszego pracownika. Jeśli zdarzy nam się zapomnieć o opłaceniu składek ZUS, na pewno zostaną nam naliczone dodatkowe koszty. By ich uniknąć trzeba ściśle przestrzegać wyznaczonych przez ZUS terminów zapłaty za siebie jak również pracowników. Odsetki ZUS są naliczane jeśli nie uregulujemy w terminie płatności. Warto wiedzieć: Cena Biznesu. W takiej sytuacji konieczne będzie zapłacenie jednocześnie kwoty ubezpieczenia jak też naliczonych odsetek.

ślub

Autor: Chris Game
Źródło: http://www.flickr.com

Nie możemy osobno zapłacić za odsetki a także ubezpieczenie, musimy tej płatności dokonać w jednym rachunku, który dotyczy określonego okresu płatności. Jeżeli nasze odsetki nie przekraczają ustawowej kwoty, nie trzeba regulować płatności za odsetki. Niezapłacone odsetki od zaległości ZUS mają także inne konsekwencje (zobacz – Cena Biznesu), szczególnie poważne kiedy długo zalegamy z opłatami. Możemy utracić nasze ubezpieczenie bądź ZUS może ściągnąć należną kwotę z naszego konta bankowego.
By uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji niepłacenia składek ZUS, należy w terminie dokonać wpłaty za siebie jak również pracowników. Naliczone odsetki nie będą będą problemem, gdy zapłacimy je w zadanym terminie wraz z zaległą należnością za składkę.