Nie masz siły do odbiorców, którzy nie płacą zadłużeń? Zobacz, co możesz z tym zrobić!

Każdy prowadzący spółkę wie, że istotą poprawnego funkcjonowania interesu jest płynność pieniężna. Równolegle nieraz wie również, jak trudno tę płynność płatniczą utrzymać.

Wyszukiwarka

Autor: Zumi
Źródło: http://www.zumi.pl
Nie wynika to wyłącznie z winy menedżera – uzależnione jest dodatkowo między innymi od wypłacalności kontrahentów.

Odkryj kolejne tego typu bardzo użyteczne źródło informacji na rozważany temat – kliknij tutaj i przeczytaj więcej w serwisie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Jak temu sprostać?

laptop

Autor: markus spiske
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście główną i podstawową czynnością powinno być oszacowanie wypłacalności klienta, na tyle rzecz jasna, na ile jest to możliwe. Musimy jednak wspominać, że sytuacja może się z czasem zmienić i dziś zweryfikowana korzystnie, za jakiś czas znacznie się pogorszy. Nasz partner przestanie w owym czasie realizować swe zobowiązania. Wówczas możemy skorzystać z takiego rozwiązania jak (cesja wierzytelności). Jest to, mówiąc prostym językiem, przekazanie wierzytelności (czyli naszego przywileju do konkretnej kwoty) innemu podmiotowi. Gwarantuje to nam jako cedentowi błyskawiczne uzyskanie funduszy, potrzebnych do działania naszej firmy. Musimy jedynie powiadomić dłużnika o przeniesieniu praw do należności na jej nabywcę, zwanego cesjonariuszem.
formalności

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com
Takie działanie wlicza się do usługi faktoringu. Prowadzą go planowo zorganizowane firmy, które oprócz cesji, to znaczy inaczej przelewu wierzytelności, są w stanie nam zaoferować pomoc w ściąganiu zobowiązań, konsulting i inne Łatwo się więc domyślić, iż jeżeli chodzi o faktoring koszt zależy od tego, co poza cesją wierzytelności zechcemy uzyskać od określonego przedsiębiorstwa.

Istotne jest, by spojrzeć, czy w umowie, którą z nim podpiszemy, będzie zapis o tym, iż cesjonariusz, może domagać się spłaty wierzytelności od cedenta w momencie niewypłacalności dłużnika.