Zamierzasz rozpocząć pracę zawodową? Dowiedz się jak wygląda rekrutacja pracowników i rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja jest głównymetapem zatrudnienia pracownika. Jej zamysłem jest znalezienie dostatecznej liczby kandydatów, z których można będzie wykonać selekcję.

Punktem wyjścia do rekrutacji jest rozpatrzeniepotrzeb i niedoborów kadrowych w organizacji. Braki te mogą odnosić się do ilości pracowników lub umiejętności. W drugim przypadku można rozważyć szkolenia i przesunięcia. Dalszymi etapami jest podpisanie kontraktu o pracę i adaptacja pracowników.

Rekrutacja pracowników może mieć zakres szeroki bądź wąski. W przypadku rekrutacji szerokiej propozycje są zarządzane poprzez wysokonakładowe gazety, Sieć i inne specyfiki masowego przekazu docierające do dużej grupy przypuszczalnych pracowników. W sytuacji wąskiej, stosowane są metody trafienia do ustalonej grupy osób, jednakże koszt trafienia do wyłonionych osób jest zwykle większy, niż w momencie rekrutacji szerokiej. Sama rekrutacja pracowników może zostać przeprowadzana albo we własnym zakresie – przez jednostkę poszukująca ekspertaewentualnie też może zostać zleconafirmom rekrutacyjnym – agencje pracy Kraków.

pracownik

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Ze względu na formę rozliczenia międzykontrahentem, a firmą rekrutacyjną rekomenduje się: pobór typu successfee – agencje przyjmują wynagrodzenie tylko w sytuacji zatrudnienia wyselekcjonowanego przez nią kandydata bądź nabór typu retained – agencje pracy Kraków są opłacane niezależnie od wyniku rekrutacji. Kroki rekrutacji są następujące: z początku tworzy się opis stanowiska pracy, w następnej kolejności zamieszcza się ogłoszenie z opisem żądań jakie powinien spełniać kandydat, na podstawie zgłoszeń tworzy się listę kandydatów, którzy poddawani są selekcji zgodnie z wymaganiami oraz potwierdzane są ich referencje, na samym końcu podejmuje się decyzję o zatrudnieniu i wyznacza się warunki umowy (zobacz płaca brutto netto kalkulator) z przyjętym pracownikiem. Najbardziej popularna agencja zatrudnienia Kraków to Randstad (zobacz stronę).

To od pracodawcy zależy czy wybierze asystę agencji w poszukiwaniu fachowca, czy dokona tego na własną rękę. Każdy sposób jest niesłychanie dobry, z tej przyczyny jeśli jesteś osobą poszukującą pracy śledź portale internetowe tak samo agencji jak i rzeczowych firm lub po prostu czytaj gazety.