Testowanie pretendenta na pracownika w przedsiębiorstwie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wzór nowelizacji, jaki ma obejmować zmiany dotyczące umowy o pracę zawartej na czas tymczasowy. Podpisywanie umowy na próbę jest praktyczne przede wszystkim dla chlebodawcy, który może zweryfikować zdatność kandydata do późniejszej pracy, lecz również dla pracownika. On również będzie miał możliwość dostrzec, czy czynione funkcje mu pasują i postanowić, czy chce być zatrudniony właśnie w tej jednostce. Sprawdzanie kandydata na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa ma możliwość być podpisana na maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli pracodawca chce, ma możliwość ten czas skrócić, ale nie przedłużyć.

Praca na okres próbny

Autor: Open Knowledge Foundation Deutschland
Źródło: http://www.flickr.com
Dotąd umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, tylko tworzyła możność zawarcia takiej postaci stosunku pracy przed zawarciem umowy na czas określony, nieokreślony, lub [szukasz pracy] na czas realizowania ustalonej pracy. Ta przemiana sprawia, iż umowę na czas próbny należy traktować na równi z różnymi gatunkami umów o pracę. Równocześnie nie nakłada to na pracodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. Nadal pracodawca i zatrudniony posiadają prawo wybierać, która z umów zostanie zawarta. Skutkiem takiej przemiany jest również modyfikacja zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z jakim każda ze stron będzie upełnomocniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wymówieniem.

Podejmując zatrudnienie w przedsiębiorstwie, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość osób ma świadomość, że z dniem podpisywania umowy o pracę, chlebodawca powinien rozpocząć obliczać i odprowadzać składki ZUS . Natomiast niewiele ludzi wie jakie dosłownie i w jakiej wielkości składki powinny być opłacane, a jeszcze mniejsza liczba pracowników posiada świadomość, że są wypadki, w których nawet umowa o dzieło powoduje zobowiązania finansowe wobec ZUS. Składki obowiązkowe, jakie chlebodawca winien odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wielkość liczona jest na podstawie gaż brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki szacowane są na bazie współczynników.