Inwestowanie w obligacje

Obligacje to jedne z kilku papierów wartościowych, które wypuszczane są do obiegu rynkowego w serii. W papierach wartościowych takich jak obligacje emitent, czyli osoba, która wpuszcza je na ogólny rynek zapowiada, że zostaje dłużnikiem obligatariusza a przez to zobowiązał się do zrealizowania konkretnego świadczenia.

Notowania giełdowe

Autor: NewConncet.info
Źródło: http://www.newconnect.info
Papiery wartościowe takie jak obligacje są takimi instrumentami finansowymi, które nie dają w gruncie rzeczy żadnej władzy nad emitentem. Pod tym względem większe możliwości mają posiadacze akcji. Sama emisja obligacji wbrew temu co by mogło się wydawać nie jest przedsięwzięciem szczególnie złożonym i opiera się na przekazaniu kapitału danej spółce. Kapitał jest cedowany przez samych inwestorów.

Masz ochotę poznać odmienny punkt widzenia na objaśniany w tym wpisie temat? Kliknij więc tu i przeczytaj więcej szczegółów w ofercie.

Giełda

Autor: NewConncet.info
Źródło: http://www.newconnect.info

Do najbardziej popularny rodzajów obligacji należy zaliczyć z całą pewnością obligacje skarbowe. Tutaj podmiotem wypuszczającym obligacje jest skarb państwa, który pożycza określoną sumę pieniędzy oraz deklaruje jej zwrot wraz z odsetkami. Dla gro z nas obligacje skarbowe są najbezpieczniejszą formą inwestowania kapitału oraz swych oszczędności. Nasze państwo uchodzi za godne zaufania, i raczej nikt wyobraża, że w niedalekim czasie stanie się ono bankrutem. W Polsce spotykamy się z 2 rodzajami obligacji skarbowych. Mowa jest tutaj o obligacjach oszczędnościowych jak również obligacjach rynkowych. Obligacje skarbowe to nie wyłącznie papiery wartościowe, które można kupić w Polsce. Innym ciekawym wyborem są obligacje komunalne. W tym przypadku wypuszczający obligacje zobowiązuje się do wypłaty odsetek ich właścicielowi. Odsetki wypłaca się w ustalonym terminach. Obligacje takie są wypuszczane przez jednostki samorządu terytorialnego. Przeważnie okres ich spłaty wynosi od 3 do nawet 10 lat. Papiery wartościowe takie jak obligacje komunalne nie mają tzw. stałego oprocentowania. Z reguły opiera się ono na średniej rentowności bonów emitowanych przez dany kraj. Sam obrót obligacjami komunalnym w naszym kraju odbywa się poprzez Giełdę Papierów Wartościowych – . Kupować je możemy na ogólnym rynku Catalyst.

Obligacje komunalne może nie są tak rozpowszechnione jak obligacje skarbu państwa, acz nie znaczy to, że nie opłaca się w nie zainwestować.

Spodobał Ci się ten post? Jeżeli tak, to niewątpliwie sprawi Ci radość informacja, że podobny tekst jest na wyciągnięcie ręki. Zwyczajnie zobacz ten link facebook fanpage.

Prawidłowo ulokowane środki pieniężne za każdym razem w przypadku papierów wartościowych takich jak obligacje zwrócą się z kilku procentowym profitem.