Rezerwy na świadczenia pracownicze i różnorodne metody ich wyceniania

Rezerwy na świadczenia pracownicze to rezerwy połączone z nadchodzącymi zobowiązaniami podmiotów gospodarczych w związku z w tym momencie zatrudnionymi pracownikami. Są one umieszczane w księgach rachunkowych konkretnej marki, spółki albo przedsiębiorstwa. Rezerwy na świadczenia pracownicze wynikają z nakazów prawa pracy, a także z układów zbiorowych pracy oraz wielu innych znaczących zobowiązań pomiędzy chlebodawcami a pracownikami. Wycena rezerw na rozmaite świadczenia pracownicze winna być przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 czy także zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 6. Niezależnie od tego, który standard się wybierze, winna pozostać zastosowana metodologia aktuarialna (czytaj więcej ). Do tego istnieje nakaz (KSR 6) czy zalecenie (msr 19) mówiące o tym, iż zdoła to pozostać wykonane przez biegłego, doświadczonego aktuariusza.

Jeśli konkretna firma korzysta z Międzynarodowego Standardu Nr 19, wtenczas marka zdoła, lecz nie musi korzystać z usług aktuariusza, choć rzecz jasna jest to zalecane. Aczkolwiek msr 19 nakłada na spółki sporo większe zobowiązania. Protokół w mrs 19 jest znacznie bardziej poszerzony i musi zawierać: koszty odsetek, koszty bieżącego zużycia, dodatkowo w sprawozdaniu muszą odnaleźć się wypłacone świadczenia, ograniczenia, koszty nadchodzącego zatrudnienia oraz masa innych ważnych pozycji. W Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 6 przymusowo trzeba skorzystać z usług wykwalifikowanego,

finanse

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

profesjonalnego aktuariusza .

Pokrewny zespół opublikował zbliżone tematy. Jeśli Cię one intrygują, to kliknij tutaj i zobacz więcej porad w treści publikacji, którą tam odnajdziesz.

KSR 6 jest związany ze specyficznymi świadczeniami, takimi jak dodatki stażowe, gratyfikacje jubileuszowe, i także odprawy rentowe lub także opieka medyczna. Naturalnie to zaledwie parę przykładowych świadczeń, jednakże jest ich sporo więcej.

Pomimo tego, że dzisiaj wolno samodzielnie oszacować rezerwy za pomocą rozlicznych narzędzi (dostępnych na przykład w Necie), to trzeba pamiętać, iż zgodnie z KSR 6 nie będą one uznawane za istotne oraz wiążące bez poświadczenia biegłego, wykwalifikowanego aktuariusza.