Inwentaryzacja ochranianych gatunków zwierząt i także roślin – sprawdź, co jest pod ochroną

Każda inwestycja budowlana zdoła wkraczać w środowisko naturalne oraz zagrażać rozlicznym gatunkom roślin bądź zwierząt na konkretnym terenie. Wobec tego przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy zawsze trzeba precyzyjnie i drobiazgowo omówić jej plan i daną inwestycję. Istnieje mnogość chronionych gatunków roślin i zwierząt, toteż w rejonach, w jakich ich występowanie jest wysokie nie powinno wtrącać się w naturalne środowisko w stopniu zagrażającym owym gatunkom.

Przy planowaniu rozmaitych inwestycji, bierze się pod uwagę nadzór chiropterologiczny, w szczególności w razie wycinki lasów. Wycinanie drzew nie może odbywać się w rodzaj niekontrolowany, ponieważ lasy mają istotne znaczenie dla wielu gatunków roślin oraz zwierząt. Ich wycinka zdołałaby sprawić duże zagrożenie dla fauny i flory, natomiast obrona zwierząt oraz roślin byłaby jeszcze trudniejsza. Oprócz nadzoru chiropterologinczego, częstokroć należy także zrealizować nadzór ornitologiczny, za jaki odpowiedzialny jest fachowy, profesjonalny ornitolog. Głównym zadaniem ornitologa jest drobiazgowe sprawdzenie wskazanej strefy, na jakiej będą wykonywane prace inwestycyjne. Precyzyjne zbadanie terenu pozwoli określić, czy organizowane prace będą posiadały jakiś większy wpływ na żyjące tam ptaki.

roślina

W przypadku jakiejkolwiek inwestycji powinna nastąpić dokładna i precyzyjna inwentaryzacja chronionych gatunków przeprowadzona przez doświadczonych i profesjonalnych ekspertów. Dzięki profesjonalnemu nadzorowi będzie można ustalić, który rodzaj prac może być przeprowadzany na konkretnym terenie oraz czy nie będzie miał on negatywnego wpływu na znajdujące się tam gatunki roślin i zwierząt. Wypada pamiętać, że samowolne wycinanie lasów czy wykonywanie rozmaitych inwestycji jest nielegalne i niewątpliwie nie można zabierać się za to na własną rękę.

Grozi to niezwykle wysokimi sankcjami karnymi, między innymi grzywną. Zawsze musi być przeprowadzona drobiazgowa inwentaryzacja chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także fachowy nadzór.

Zagadujecie nas niekiedy o naszą kolejną witrynę. Oto ona. Trzeba wejść w ten link i można zobaczyć tutaj nowe interesujące artykuły.

Dopiero później można określić model prac, jakie mogą być wykonywane na konkretnym terenie.